View Sidebar

ТЕС – Техника на емоционална слобода според Гери Крејг (Gary Craig)

www.emofree.com
Револуционерен пат кон емоционална слобода, метод кој е лесен за изучување и со кој може да се ослободите од фобии, психосоматски болки, внатрешни присилби и проблеми во меѓучовечките односи.
Со помош на афирмации и допирање, но и со тапкање на одредени акупунктурни точки исчезнуваат сите видови внатрешни блокади. Сето тоа се постигнува само со неколку третмани и за релативно кратко време.
Техниката е особено погодна за ослободување од енергетски блокади при следниве симптоми:
– стрес
– психички дисхармонии како: страв, фобија, траума, депресија, внатрешен немир, чувство на вина и срам, тага.
– телесни и невролошки дисхармонии, болки предизвикани од стрес, хронични тегоби, алергии и нарушување на метаболизмот.