View Sidebar

Омега-лекување (®OMEGA HEALING) според д-р Рој Мартина (Roy Martina)

www.roymartina.com
Овој метод, сроден на ТЕС, се изведува со модифицирани афирмации и дополнителни точки на тапкање.
Многу е ефикасен за примена кај клиени кои се подготвени и кои САКААТ да се откажат од пушење или од каква било друга зависност.